Skip to main content

Print Your Weekly Slips From The Mobile App

Comments

7 comments

 • Ms. Barbara Jackson

  With the latest update...is the print option still available?

  -5
 • Mr. Kishor Motilal Dhoka

  I am unable use print method
  Could you suggest
  Kishor Motilal Dhoka
  Ekundan Largest seller of home appliances since 1981

  2
 • Mr. Wayne Muelver

  Why would I want to print these slips in the first place? Seems like that would defeat the purpose of having an App?!

  -1
 • Ông Đậu Chí Thanh

  Hi

  -1
 • Piotr Gacuta

  Drukowanie nie działa na ANDROID. Pokazuje błąd

  0
 • Jeremy Walsh

  @piotr - tłumaczenie dostarczone przez GOOGLE

  Należy pamiętać, że system tworzy plik PDF, który można następnie zapisać lub wydrukować. Jeśli pojawia się błąd, może to oznaczać, że nie masz drukarki lub nie masz uprawnień do zapisania pliku w telefonie. Upewnij się, że masz zainstalowaną drukarkę, a także daj aplikacji możliwość dostępu do nośnika telefonu.

  Mam nadzieję że to pomoże!

   

  @piotr - Translation Provided by GOOGLE 

  Kindly note that the system creates a PDF file which you can then save or print.  If you are getting an error, it may be that you don't have a printer or don't have permission to save the file to the phone.  Please make sure you have a printer installed and also give the app the ability to access the phone media.

  Hope this helps!

  0
 • Jeremy Walsh

  All - this was an error with the CloudFlare system caching and is now fixed.  Hope this helps!

  -1

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk