Skip to main content

Gasten een aanbeveling geven

Comments

1 comment

 • Official comment
  Jeremy Walsh

  Falko,

  Vertaling door GOOGLE

  Geweldig om van je te horen, hoop dat alles goed is!

  Hoewel interactie met gasten en bezoekers een zeer belangrijk onderdeel van BNI is en sterk wordt aangemoedigd, worden de 1 op 1 en verwijzingsactiviteit alleen bijgehouden in het PALMS-rapport tussen ACTIVE chapter-leden. Dit werd ontwikkeld in overeenstemming met het BNI-beleid.

  Gesloten bedrijven kunnen echter worden bijgehouden voor zowel bezoekers als hoofdstukalumni en deze velden zijn beschikbaar aan de onderkant van de vervolgkeuzelijst bij het invoeren van een online TYFCB-slip.

  Ik hoop dat dit helpt!

  Translation by GOOGLE

  Great to hear from you, hope all is well!

  While interaction with guests and visitors is a very important part of BNI and is highly encouraged, the 1 to 1 and referral activity is only tracked in the PALMS report between ACTIVE chapter members. This was developed in accordance with BNI policy.

  Closed business, however, is able to be tracked for both visitors and chapter alumni and these fields are available at the bottom of the drop down selection when entering an online TYFCB slip.

  Hope this helps!

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk